• EN

  • HU

  • EN

  • HU

ECO BeerBus Budapest Általános Szerződési Feltételek.

ECO BeerBus Budapest Általános Szerződési Feltételek.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt igénybe
veszi szolgáltatásunkat.
Szolgáltató:
Cégnév: Hullár Holding kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós Komp utca 4 A ép. fsz 4
Adószám: 25318218-2-13
Cégjegyzékszám: 01-09-208122
email cím: moc.subreebe%40olleh
tel: +36704556612
Ezek az Általános Szerződési Feltételek egy írásba nem foglalt megállapodást képeznek
Hullár Holding kft. (a továbbiakban "Szolgáltató") és az eBeerBus termékeit és szolgáltatásait
igénybe vevő ügyfelei között (a továbbiakban "Utas" vagy "Utasok"). A Szolgáltató és az
Utasok elfogadják és jogilag kötelező érvényűnek tekintik ezen Általános Szerződési
Feltételeket. Az eBeerBus szolgáltatásainak igénybevételére irányuló hitel- vagy bankkártyás
garancia, teljes vagy részleges fizetés és ennek a Szolgáltató általi elfogadása az Általános
Szerződési Feltételek megértését és elfogadását jelenti.
Részvételi feltételek:
Az eBeerBus szolgáltatást csak 18 év feletti, érvényes jeggyel rendelkező személyek vehetik
igénybe. Az utasoknak érvényes személyi igazolvánnyal kell igazolniuk életkorukat. Ha egy
utas nem rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, vagy nem adja át azt ellenőrzésre,
vagy az nem igazolja egyértelműen, hogy az utas elmúlt 18 éves, akkor érvényes jeggyel sem
szállhat fel a buszra. Ezekben az esetekben a jegyárak nem téríthetők vissza. A jegyek az
utazás megkezdése után nem átruházhatók.
Fizetés menete:
Előleg fizetése lehet bankkártyával vagy utalással, majd a fenn maradó összeget a helyszínen
készpénzben. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg.
A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment
Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-
1064/2013- A fizetés után e-számlát küldünk a vásárlás részleteivel.
Indulás helye és időpontja:
Az indulás pontos helye és időpontja a jegyen található. A megvásárolt jegy egyetlen indulási
helyre és időpontra érvényes. Az utasoknak legalább 5 (öt) perccel az indulási időpont előtt
meg kell jelenniük az indulási helyen. Ha egy utas késik, a busz nem köteles rá várni.
Ezekben az esetekben a jegyárak nem téríthetők vissza. A meghirdetett indulási helyek és
időpontok forgalmi vagy egyéb műszaki okok miatt változhatnak, a szolgáltató nem vállal
felelősséget ezekért.
Útvonal:

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények vagy a szolgáltatótól
független okok miatt (pl. forgalmi változások vagy torlódások) eltérjen a meghirdetett
útvonaltól. A szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen útvonalváltozásokért.
A szolgáltatás leírása:
A szolgáltatás során a szolgáltató városnéző buszos túrát kínál, amely átlagosan 1 órás. A
városnézés alatt az utasok jogosultak korlátlan mennyiségű sört vagy több üveg proseccót
fogyasztani (a választott csomagtól függően), amelyeket a buszon kínálnak. A szolgáltató
figyelmeztet, hogy a sörön kívül más alkoholos italok nem mindig állnak rendelkezésre, és az
utasoknak időben jelezniük kell az ilyen igényeket az indulás előtt. Az utasok jogosultak a
háttérzene változtatására és a lejátszó kezelésére, kivéve a hangerő szabályozását, amely
kizárólag a busz személyzetének joga. A szolgáltató nem biztosít mellékhelyiséget a buszon,
továbbá a túra 1 (egy) kötelező megállót tartalmaz, amely alatt az utasok használhatják a
közeli nyilvános mellékhelyiségeket. Kérjük, vegyék figyelembe a sorban állási időt is az
italfogyasztás során.
Magatartási szabályok:
Az utasoknak tiszteletben kell tartaniuk az alkoholos italok fogyasztásának civilizált határait.
Ha egy utas viselkedésével zavarja társait (hangosan kiabál, leveszi a pólóját, stb.) vagy
harmadik személyeket, botrányosan viselkedik, veszélyezteti a vagyoni biztonságot, a
közlekedés biztonságát, saját vagy utastársai biztonságát, vagy nem tartja be a járványügyi és
higiéniai intézkedéseket, és ezt a busz személyzetének figyelmeztetése ellenére is folytatja, a
szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az utast eltávolítsa a buszról, ebben az esetben a jegyárak
nem téríthetők vissza. Súlyos vagy ismétlődő rendbontás esetén a busz személyzete előzetes
figyelmeztetés nélkül eltávolítja az utast a buszról. Fertőző betegségek vagy nem megfelelő
vagy koszos ruházat vagy poggyász esetén az utas kizárható az utazásból. Tilos az utasoknak
a busz vezetőjét zavarni.
Biztonsági intézkedések:
A buszon biztonsági kamerák működnek. A buszra történő felszállással az utasok elfogadják,
hogy a biztonsági kamerák rögzíthetik őket a szolgáltató vonatkozó szabályozása szerint. Az
utasok a szolgáltatás igénybevételével kifejezett hozzájárulásukat adják a biztonsági kamerák
használatához.
Károk:
Ha egy utas kárt okoz a szolgáltatás igénybevétele során, teljes mértékben felelős a
kártérítésért. Ha egy utas kárt okoz egy másik utasnak vagy harmadik személynek,
közvetlenül felelős az érintett felé. Ha a szolgáltató megtéríti a károkat a károsult félnek,
jogosult a kártérítés összegét követelni a károkozó féltől. A felek elfogadják, hogy
szankciókat alkalmaznak, beleértve az alábbi átalánydíjakat a leírt magatartások kárpótlására

Magatartás Szankciók és a kompenzációk összege*

a ebeerbus-on sürgősségi takarítást igénylő HUF 20 000 és az érintett utas azonnali

jelentős szennyeződés (pl. hányás, vizelet) eltávolítása

szemérmetlen megnyilvánulás az érintett utas azonnali eltávolítása

agresszív, közösségi magatartás az érintett utas azonnali eltávolítása

a közlekedési rend zavara (pl. tárgyak
dobálása, söröspoharak dobálása a beerbike-
ról)

HUF 20 000 és az érintett utas azonnali
eltávolítása

A ebeerbus-on károkozás HUF 150 000 és az érintett utas azonnali

eltávolítása *

*A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a károkozótól a kár átalánydíján felül a tényleges és
igazolt károk összegét is követelje.
Visszatérítések:
Nem megfelelő vagy lemondott szolgáltatás esetén az utasok jogosultak a jegyár teljes vagy
részleges (arányos) visszatérítésére. A visszatérítési igényt a jegy bemutatásával az
ügyfélszolgálaton vagy e-mailben az moc.tsepadubsubreeb%40ofni címen lehet bejelenteni. A
szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás lemondására, ha az utasok száma 5 (öt) fő alatt
van. Ebben az esetben a már jegyet vásárolt utasok választhatnak a jegy árának teljes
visszatérítése vagy a jegy más időpontra történő átváltása között. Ha egy utas saját maga által
befolyásolható okok miatt nem tudja igénybe venni a szolgáltatást, a jegyárak nem téríthetők
vissza.
Vis maior:
Ha egy utas előre nem látható és befolyásolhatatlan, tőle független okok miatt (vis maior) nem
tudja igénybe venni a szolgáltatást, haladéktalanul értesítenie kell a szolgáltatót, ebben az
esetben a már megfizetett jegyár egy éven belül teljes mértékben újra felhasználható. Az utas
köteles kártérítést fizetni az értesítés indokolatlan késedelméből eredő károkért. Ha jogi vagy
hatósági intézkedések (pl. járvány megelőzése vagy annak közvetlen következményeként) az
egyik félre többletterhet rónak a rendelés időpontja után (pl. utazási korlátozások, karantén), a
felek a vis maior rendelkezéseit alkalmazzák.
Szolgáltatás lemondása:
Ha egy utas az indulás előtt legalább 5 nappal (120 órával) mondja le a szolgáltatást, a
megfizetett jegyár egy éven belül teljes mértékben újra felhasználható. Ha a szolgáltatás
lemondása 5 napon belül történik, a jegyárak nem téríthetők vissza, és az indulási idő sem
módosítható.

Balesetek és sérült poggyász:
Az utasok teljes mértékben kötelesek betartani a közlekedésbiztonsági előírásokat. A busz a
városnézés alatt mozog, ezért az utasok kötelesek kapaszkodni a buszon. A szolgáltató nem
vállal felelősséget azokért az esetekért, amikor az utas balesetet szenved saját vagy más,
harmadik fél hibájából. A szolgáltató a szerződésszegésért való felelősségét a jegyár
összegére korlátozza, kivéve a szándékos szerződésszegésért vagy az életvesztéshez, testi
épség vagy egészség károsodásához vezető károkért való felelősséget.
Alkohol, ételek és italok fogyasztása, dohányzás és háziállatok a fedélzeten:
Tilos a buszon dohányozni vagy kábítószert használni. Tilos ételeket vagy italokat
fogyasztani a buszon, kivéve azokat, amelyeket a szolgáltatás részeként biztosítanak.
Palackozott üdítőitalok fogyasztása megengedett. Tilos bármilyen háziállatot a buszra hozni.
Panaszok kezelése:
Bármilyen probléma, panasz vagy kérés esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot
munkatársainkkal a moc.subreebe%40olleh címen. A felek közötti szerződést egyébként a
magyar jog szabályozza, és kizárólag a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal.
Uniós online vitarendezési platform:
Eljárás elindításának feltételei:
Amennyiben a megrendelt Szolgáltatással kapcsolatban Önnek, mint magánszemély
fogyasztónak bármilyen panasza van, először a kereskedő Vállalkozással kell felvennie a
kapcsolatot.
Ha a panaszát nem tudta a Vállalkozással ily módon elintézni, úgy Ön elindíthatja az online
vitarendezési eljárást. Ez a vitarendezési platform olyan igénybe vehető alternatív, bíróságon
kívüli online eljárási lehetőség, melynek segítségével elkerülhetők a hosszadalmas és
költséges bírósági eljárások.
Attól, hogy Ön részt vesz az online vitarendezési eljárásban, még nem veszíti el a jogát arra
nézve, hogy az eljárás sikertelensége esetén más jogi eszközöket vegyen igénybe követelése
érvényesítéséhez.
A platform Magyarországon lehetőséget kínál mind a belföldi, mind pedig a határon átnyúló,
online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére.
(Belföldi vitáról akkor van szó, ha a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének
időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a
vállalkozás is rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Határon
átnyúló vitáról akkor van szó, ha az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező
fogyasztó az interneten keresztül vásárolt egy terméket, vagy vett igénybe szolgáltatást, és
ennek kapcsán egy olyan kereskedővel támad vitája, amelynek telephelye egy másik
tagállamban van.)

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság hozta létre. Ezen a honlapon
(link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU)
keresztül Önnek lehetősége nyílik arra, hogy a webáruházon keresztül történő online
vásárlásához kapcsolódó esetleges jogvitáját rendezze.
Ennek igénybevételéhez először regisztrálni szükséges az online vitarendezési platformon, ezt
követően egy elektronikus űrlapot kell hiánytalanul kitöltenie a panasszal élőnek.
Eljárás menete:
Az online eljárásnak négy fő szakasza van, melyek mindegyike online végezhető:
 panasz benyújtása;
 a vitarendezési testület kiválasztása közös megegyezéssel;
 panaszkezelés a vitarendezési testület által;
 eredmény és a panasztételi eljárás lezárása.
Az eljárás maximum 90 napot vehet igénybe onnantól kezdve, hogy a kérelem hiánytalanul
beérkezett. Ez az időtartam az Európai Unió egyik tagállamában sem lehet hosszabb.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az
ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintett feleknek meg kell egyezniük egy alternatív
vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a
fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint
megszületik a megállapodás, az online vitarendezési platform továbbítja a panaszt ehhez a
fórumhoz. (Ha a feleknek nem sikerül ebben 30 napon belül megegyezni, vagy ha a platform
nem tud a benyújtott adatok alapján egy olyan alternatív vitarendezési fórumot sem
azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, nincs mód a panasz további feldolgozására.)
Magyarországon – a pénzügyi szolgáltatások kivételével – a Budapesti Békéltető Testület
rendelkezik kizárólagos illetékességgel a határon átnyúló online fogyasztói jogviták
elbírálására, melynek eljárása ingyenes. Amennyiben Ön fontolóra veszi, hogy más tagállam
alternatív vitarendezési fórumában állapodik meg a kereskedő Vállalkozással, mindenképpen
kérjen erre vonatkozó információt az adott tagállam online vitarendezési kapcsolattartó
pontjától erre vonatkozóan.
Online vitarendezési kapcsolattartó pont:
Amennyiben Önnek az eljárással kapcsolatban kérdése van, úgy Ön Magyarországon a
Budapesti Békéltető Testülethez, mint online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fordulhat:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: uh.kikb%40ativenilno
Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 20 33
A Budapesti Békéltető Testület tanácsadói megválaszolják a kérelem benyújtására vagy a
csatolandó dokumentumokra vonatkozó kérdéseit, illetve tájékoztatást nyújtanak a platform
működésével, vagy az alternatív vitarendezési fórum eljárási szabályaival kapcsolatban.
Ezeken felül általános tájékoztatás is kérhető az online vitarendezési kapcsolattartó ponttól az
adott országban érvényesíthető fogyasztói jogokról.


Made with